Phragmipedium April Fool
Cultivar name Phragmipedium April Fool (Phrag. April Fool)
Parents Phragmipedium Cardinale × Phragmipedium besseae
Reference Phragmipedium besseaePhragmipedium April Fool
January 2010
at Itabashi Botanical Garden