Oncidesa Aloha Iwanaga
Cultivar name Oncidesa Aloha Iwanaga (Oncsa. Aloha Iwanaga)
Synonyms Oncidesa Aloha Iwanaga (Onc. Aloha Iwanaga)
Parents Oncidesa Goldiana (Syn. Oncidium Goldiana (Onc. Goldiana)) × Gomesa Star Wars (Syn. Oncidium Star Wars (Onc. Star Wars)) Oncidesa Aloha Iwanaga
January 2009
at an Orchid Nursery