Miltonia Edie Brown
Cultivar name Miltonia Edie Brown (Milt. Edie Brown)
Parents Miltonia Hajime Ono × Miltonia Arnold Linsman Miltonia Edie Brown
May 2006
at United States Botanic Garden