Cattlianthe Candy Corn
Cultivar name Cattlianthe Candy Corn (Ctt. Candy Corn)
Synonyms Laeliocattleya Candy Corn (Lc. Candy Corn); Guarisophleya Candy Corn (Gsl. Candy Corn)
Parents Cattleya Dubiosa × Cattlianthe Trick or Treat (Syn. Laeliocattleya Trick or Treat (Lc. Trick or Treat))Cattlianthe Candy Corn
'Butter Chips'
February 2007
at Kawaguchi Green Center